VỀ CHÚNG TÔI

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

   CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn giải pháp, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt các thiết bị phụ trợ ứng dụng LEAN MANUFACTURING trong các ngành sản xuất:         • Điện tử – viễn thông.         • May mặc – giày da.         • Chế …

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

    CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY (LEANWAY E&T.,JSC) được thành lập với sứ mệnh:       Đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc sản xuất công nghiệp tại khu vực bằng giải pháp toàn diện, chuyên nghiệp từ chiến lược, tư vấn, đào tạo, xây dựng, lắp đặt và trực tiếp triển …

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

    Với phương châm "LEARN - LEAN - LEAD" CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY (LEANWAY E&T.,JSC) luôn luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng để:      Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về cung cấp thiết bị và giải pháp toàn diện các sản phẩm hỗ trợ sản xuất. Trở thành doanh nghiệp lớn mạnh …

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

       CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LEANWAY xác lập 5 giá trị cốt lõi là nền tảng để xây dựng thương hiệu và là điều kiện cần để đạt được các mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai: • Con người là yếu tố cốt lõi. • Năng lực tài chính và cơ sở vật chất là nền tảng. • Khoa học công nghệ …